Uw Dakdekker in Noord-Brabant

Direct contact?

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van alle webpagina’s van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website, noch voor de inhoud van de door derden aangeboden en geplaatste informatie (waaronder tekstuele informatie, foto’s en videomateriaal wordt verstaan) op de website van daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl. Daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te verwijderen, indien de door derden aangeboden of geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van internetgebruikers, derden of de Algemene Voorwaarden van daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl.

De inhoud van de op de site geplaatste beelden en teksten vertegenwoordigen niet perse de mening of visie van daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl. Video’s, foto’s en nieuwsitems kunnen worden aangebracht door derden. Geplaatste berichten en beelden worden wel op geselecteerd op inhoud die aansluit bij aan omgevingsvergunningen gerelateerde onderwerpen. Daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl geplaatste video wordt vertoond.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl rusten auteursrechten. Het logo en de naam van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl is beschermd en valt onder het merkenrecht. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl bevinden zich links naar externe websites. Daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar daktechniekgarant.nl/dakwerkengarant.nl

Linken naar pagina’s van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl toestemming verleende waar dat niet het geval is. Doorlinken naar pagina’s binnen de site van daktechniekgarant.nl/http://dakwerkengarant.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Foto’s

De foto’s enz. zijn zorgvuldig uitgezocht v.w.b. auteursrechten, mocht u denken dat u de rechten heeft van een foto en wij de foto onterecht gebruiken, mail dan de webmaster deze neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Call Now ButtonBel ons